Beeldvorming met magnetische resonantie (MRI-scan)

Soms moeten fibromen chirurgisch worden verwijderd. Om de locatie van fibromen precies in kaart te brengen, is een beeldopnamesessie met magnetische resonantie (MRI) vereist. MRI’s worden alleen gebruikt voor gevallen waarbij niet-chirurgische detectie niet mogelijk is.

NL_MRI

BINNENAANZICHT MRI-SCANNER

 

Voor informatie over sonohysterografie, zie de volgende rubriek.

De informatie op deze website is enkel voor educatieve doeleinden bestemd. Raadpleeg altijd uw arts als u zich om welke reden ook zorgen maakt over uw gezondheid.