Echoscopie

Een echoscopie is een pijnloze procedure die wordt gebruikt als een test op fibromen in een vroeg stadium.

De echoscopietest voor fibromen heet een transvaginale echo. Tijdens deze procedure brengt de arts een handsonde in de vagina. De sonde zendt golven uit die terugkaatsen op de structuren van de baarmoeder (uterus), en een computer vormt een beeld op een scherm; met dit beeld worden dan fibromen opgespoord.

Capture-dcran-2013-08-08--11.47_nl

Voor meer informatie over beeldvorming met magnetische resonantie, zie de volgende rubriek.

De informatie op deze website is enkel voor educatieve doeleinden bestemd. Raadpleeg altijd uw arts als u zich om welke reden ook zorgen maakt over uw gezondheid.