Waardoor worden fibromen veroorzaakt?

Banner_crop_01

Er zijn verschillende risicofactoren voor de ontwikkeling van fibromen. Waarschijnlijk gaat het om een samenspel van factoren, en we weten dat de hormonen oestrogeen en progesteron beide bijdragen tot de groei van fibromen. Daarom richten bepaalde behandelingen zich op deze hormonen.
Voor meer informatie over de risicofactoren voor het ontwikkelen van fibromen, zie de volgende rubriek.

De informatie op deze website is enkel voor educatieve doeleinden bestemd. Raadpleeg altijd uw arts als u zich om welke reden ook zorgen maakt over uw gezondheid.