Loop ik een risico op het ontwikkelen van fibromen?

Een risicofactor is iets waardoor er meer kans is dat fibromen verschijnen. Een bepaalde risicofactor hebben kan ook het resultaat van behandelingen beïnvloeden en de kans op de terugkeer van fibromen vergroten. Elke risicofactor, zoals leeftijd, ras, familiale voorgeschiedenis, enz. wordt grondiger besproken op de volgende pagina’s. Factoren die het risico op fibromen doen dalen, zoals lichaamsoefening, worden ook besproken.

Fibromen komen vaker voor naarmate de vrouw ouder wordt, tot ze de leeftijd bereikt waarin ze door de menopauze gaat.

Er lijkt een sterke toename in het aantal fibromen te zijn bij vrouwen van in de veertig.

Dit betekent niet noodzakelijk dat fibromen vaker voorkomen bij vrouwen in de veertig, maar wel dat bestaande fibromen sneller kunnen beginnen te groeien of dat de symptomen merkbaarder worden.

De ontwikkeling van fibromen lijkt vaker voor te komen bij een familiale voorgeschiedenis; vrouwen met fibromen lijken vaker een dicht familielid, zoals een zuster of moeder, te hebben met de dezelfde aandoening dan vrouwen zonder fibromen.

Dit wijst erop dat mogelijk bepaalde genen betrokken zijn bij de ontwikkeling van fibromen.

Fibromen komen 2-3 maal vaker voor bij vrouwen van Afro-Caribische afkomst, zijn dan doorgaans groter en talrijker en ontwikkelen zich op een jongere leeftijd.

De leeftijd van de eerste menstruatie varieert sterk, afhankelijk van regio, ras, genetische factoren, enz. maar de gemiddelde leeftijd bij benadering is 13 jaar.

Er is een licht hoger risico op het ontwikkelen van fibromen indien de eerste menstruatie op een vroege leeftijd plaatsvond.

Vrouwen die hun eerste menstruatie hadden op een leeftijd van 10 jaar of jonger, lopen een hoger risico op fibromen in vergelijking met vrouwen die 12 jaar waren op het tijdstip van hun eerste menstruatie.

Vrouwen die hun eerste menstruatie hadden op de leeftijd van 16 jaar, hebben een lager risico op het ontwikkelen van fibromen.

De vroege start van de menstruatie kan het risico op fibromen licht doen toenemen omdat de baarmoederwand (het myometrium) meer veranderingen doormaakt; dit zijn celdelingen, die de kans op een fout in het celdelingsproces doen toenemen.

Vrouwen die bevallen zijn van een kind hebben een lager risico op het ontwikkelen van fibromen dan vrouwen die geen kinderen hebben gehad.

Dit risico daalt naarmate een vrouw meer kinderen heeft en de periode tussen de bevallingen korter is.

Kinderen krijgen kan het risico op fibromen doen afnemen omdat de zwangerschap de periode beperkt waarin de vrouw aan hoge concentraties van een specifiek hormoon, namelijk oestrogeen, wordt blootgesteld.

Vrouwen die de menopauze hebben doorgemaakt hebben minder kans op het ontwikkelen van fibromen.

Bestaande fibromen lijken bij postmenopauzale vrouwen te krimpen, omdat de oestrogeenconcentraties in het lichaam zeer laag zijn; wanneer fibromen geen oestrogeen krijgen, krimpen ze.

Bij zwaarlijvige vrouwen is de kans op fibromen groter en het risico lijkt consistent toe te nemen naarmate de vrouw zwaarder is.

Het is mogelijk dat dit te wijten is aan hormonale veranderingen in verband met zwaarlijvigheid.

Actieve vrouwen die veel aan lichaamsbeweging doen, hebben minder kans op het ontwikkelen van fibromen.

Eén studie toonde aan dat het risico met zelfs 40% kan worden verminderd.

Vrouwen met hoge bloeddruk of risico op hartziekte hebben meer kans op het ontwikkelen van fibromen.

Eén studie toonde aan dat een hoge bloeddruk in verband staat met een hoger risico op het ontwikkelen van fibromen, zelfs wanneer rekening werd gehouden met de medische zorg en behandeling met bloeddrukverlagende middelen.

 

Voor informatie over de symptomen van fibromen, zie de volgende rubriek.

De informatie op deze website is enkel voor educatieve doeleinden bestemd. Raadpleeg altijd uw arts als u zich om welke reden ook zorgen maakt over uw gezondheid.