Waarom ontstaan fibromen?

Banner_crop_02

Fibromen ontwikkelen zich niet om een enkelvoudige reden. Verschillende factoren kunnen bijdragen tot hun ontwikkeling (zie de rubriek: Loop ik een risico op het ontwikkelen van fibromen?) maar we weten dat chemische signalen in het lichaam, hormonen genaamd, en de familiale voorgeschiedenis, een grote invloed hebben op de groei van fibromen. Om te begrijpen waarom fibromen ontstaan, is het goed te weten hoe hormonen worden geproduceerd en hoe ze zich gedragen (zie de rubriek: Het vrouwelijke voortplantingssysteem en Hormonen en de vrouwelijke cyclus).

Voor meer informatie over de verschillende types fibromen, zie de volgende rubriek. 

De informatie op deze website is enkel voor educatieve doeleinden bestemd. Raadpleeg altijd uw arts als u zich om welke reden ook zorgen maakt over uw gezondheid.