Het vrouwelijke voortplantingssysteem

Het vrouwelijke voortplantingssysteem bestaat uit de baarmoeder (uterus), de vagina, de eileiders en de eierstokken. In de eierstokken worden de eicellen geproduceerd, bewaard, en dan maandelijks, tijdens de eisprong (ovulatie), in de baarmoeder vrijgegeven voor bevruchting. In de baarmoeder groeit de zich ontwikkelende baby, indien een eicel wordt bevrucht en zich innestelt.

Capture-dcran-2013-08-08--11.26.05_nl

De baarmoeder (uterus) is met de eierstokken verbonden via de eileiders. De baarmoederhals is het onderste deel van de baarmoeder dat de verbinding vormt met de vagina, een spierbuis die de organen met het uitwendige lichaam verbindt.

Voor meer informatie over hormonen en de vrouwelijke cyclus, zie de volgende rubriek.

De informatie op deze website is enkel voor educatieve doeleinden bestemd. Raadpleeg altijd uw arts als u zich om welke reden ook zorgen maakt over uw gezondheid.